Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 02.02.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

02.02.2017