Проект на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Проект на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на 30.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

30.01.2017