Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична обищина

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична обищина

Публикувано на 26.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

26.01.2017