Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на 20.01.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

20.01.2017