Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Публикувано на 19.01.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

19.01.2017