При високите температури фиданките се поливат три пъти седмично

На територията на Столична община през пролетното засаждане бяха засадени над 2100 фиданки. Грижите за тях, както и за засадените фиданки през миналата година, продължават с обилно поливане, което е важна част за прихващането и развитието на дървесната растителност.

На местата, където няма изградена автоматизирана поливна система, поливането се извършва с водоноска. От началото на месец юли, при дни с висока температура, са дадени указания за увеличаване кратността на поливане от 2 пъти седмично на 3 пъти седмично.

Поливките се извършват вечер след залез слънце или сутрин до 10:00 ч. Контролът по поливането на  алейните дървета по улици и булеварди се осъществява от експерти в дирекция “Зелена система“, а в междублокови пространства и компенсаторно озеленяване – от съответната районна администрация.

Инициативата за засаждане и отглеждане на дървета е част от дългосрочната политика на Столична община за превръщането на София в по-зелен град.

 

17.08.2021