Президентът на Република Малта ще посети Столична библиотека

На 4.02.2018 г. в Република България пристига на официално посещение Президентът на Република Малта. На 06.02.2018 г. от 10:30 ч. в рамките на програмата на Президента на Малта е предвидено официално посещение в Столична библиотека. В делегацията са включени министри, ръководството на Агенцията по грамотността и други официални лица, които ще посетят Столична библиотека – най-голямата публична библиотека в страната.

Чрез различни национални и международни образователни кампании, програми и проекти библиотеката активно участва в насърчаване на четенето, ученето през целия живот, в повишаване на грамотността на децата и подрастващите, в разширяване достъпа до дигитални ресурси с културното ни наследство. Гостите от Малта ще представят дейността на Агенцията по грамотността, на фондации и други организации. Ще бъдат проведени разговори за бъдещи партньорства и съвместни проекти за ролята на грамотността и четенето.

Делегацията ще се запознае с историята и дейността на Столична библиотека, ще посети Информационния и Дигиталния център и ще разгледа изложбите от оригинални произведения на изобразителното  изкуство и от редки и ценни книги от колекциите на библиотеката.

Столичната библиотека и столична детска градина ще обявят финала на кампанията „Деца даряват на деца“, средствата от която се предоставят за закупуване на дидактични и игрови материали, подпомагащи развитието на деца със специфични образователни потребности. Децата ще поздравят  Президента на Малта и членовете на делегацията с кратка артистична програма.

На срещата ще присъстват зам.-министърът на образованието г-жа Таня Михайлова, г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, г-жа Ваня Кастрева – началник на Столичния инспекторат по образование, представители на Министерство на културата, членове на Обществения съвет на Столична библиотека, писатели, издатели, преподаватели и партньори на Столична библиотека по програми за насърчаване на грамотността и четенето.

02.02.2018