През месец юни в седем района на столицата ще има мобилен пункт за отпадъци

Първият Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци е за райони „Средец“ и „Сердика“ на 5 юни 2017 /понеделник/, от 8.30 до 14.30 часа.
Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат.
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.
За тридневната кампания 22-24 юни ще получите подробна информация.
Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за шеста поредна година.
Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 
График на Мобилния събирателен пункт за 2017 г. и информационна листовка.

ГРАФИК

ЛИСТОВКА

01.06.2017