През май продължават обработки срещу кърлежи в междублокови пространства

В момента се извършва първата обработка за тази година срещу кърлежи и гризачи във всички зелени площи на гробищни паркове, транспортни ивици и булеварди, градинки и междублокови пространства, която по годишен график е заложена да се извърши в април – май. Извършена е и обработка срещу ларви на комари.

Обработките срещу кърлежи се изпълняват при подходящи метеорологични условия.

Извършват се поетапно и обработки на зелени площи срещу кърлежи и гризачи в междублокови пространства в районите на Столична община, които по годишен график се изпълняват поетапно съобразно атмосферните условия и дейностите по косене.

През месец май ще продължат обработки на междублокови пространства в районите "Люлин", "Връбница", "Възраждане", "Нови Искър" и "Панчарево".

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.
 

05.05.2020