През април ще има четири Мобилни събирателни пункта за опасни отпадъци от домакинства

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири Мобилни събирателни пункта – на един в началото на април и тридневна кампания към края на месеца.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин“.

Пунктът ще работи на 13 април 2018 г. (петък) с обичайното работно време (от 8.30 до 14.30 часа) и обичайното местоположение – на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

За пролетната тридневна кампания на 19 – 21 април ще получите подробна информация.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г.

Информационна листовка

11.04.2018