През 2020 г. ще се мият с 83% повече улици в София

В план-сметката за дейностите за почистване на София за 2020 г. са предвидени 217 166 644 лв., което е 5,4% повече от средствата за тази година. Столичната община не предвижда увеличение на такса "смет" през 2020 г. Това съобщи днес на пресконференция зам.-кметът по екология Йоана Христова, която представи план-сметката за почистването на града за догодина.

Общо за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или други съоръжения за обезвреждане се планират 67 млн. лв., което е с 6,35% повече спрямо средствата за тази дейност през тази година.

Основните акценти са насочени върху поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, като за това са  предвидени  85.2 млн. лева. От тях 36.5 млн. лв. са за изпълнение на оперативните планове за лятно улично почистване по видове дейности съгласно договорите с изпълнителите. За машинно миене чрез автоцистерна с маркуч е планирано 4 пъти годишно да се мият улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешно квартални улици, велоалеи, и места за обществено ползване – общо 76 653 дка, и чрез автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно да бъдат измити всички улици – още 290 390 дка.

Увеличават се близо два пъти площите за машинното миене на улиците на 83% за 2020 г.. Планира се да бъдат изметени машинно 359 027 дка улични платна и площади, което е със 7% повече от 2019 г., със средни кратности за извършване на дейността 22 пъти месечно за периода от м. март до м. ноември.

По думите на Христова през 2020 г. общината доста по-интензивно ще "влезе" в кварталите. Увеличават се средствата  от общината за поддръжката на междублоковите пространства с 200 хил. лв. и така общата сума за поддръжка става 8.2 млн. лв. Увеличават се средствата за специализираните звена в районите, които извършват косене и почистване, като се запазва децентрализацията на дейностите и интензитета на поддържане на междублоковите пространства.

 

 

21.11.2019