През 2019 г. специален приоритет в Програма „Култура“ е изграждането на „културни мостове“ към успелите български творци

"През 2019 г. специален приоритет е изграждането на „културни мостове“ към успелите български творци в чужбина." Това каза зам.- кметът на София по направление Култура, образование, спорт и превенция на зависимости доц. д-р Тодор Чобанов.  

През 2019 г. специален приоритет в Календара на културните събития на Столична община и Столична програма „Култура“ е осъществяването на връзки и взаимоотношения с европейската култура и изкуство, изграждането на „културни мостове“ към успелите български творци в чужбина, както и насърчаване на проекти, които свързват български и европейски творци и продукции. Този приоритет е свързан с равнопоставеното участие на столични творци и културни оператори в глобалните културни процеси. Столична програма „Култура“ е ориентирана в подкрепа на проекти, които насърчават културните контакти с европейски културни оператори, стимулират международното сътрудничество и изграждат продуктивни взаимоотношения с международни партньори.

По думите на д-р Чобанов „София е място, където творците и публиката могат да се срещнат по убедителен начин.” Столичната община ще реализира нова Програма „Навън“ с цел да подкрепи представянето на временни произведения на съвременните визуални изкуства на площадката на бившия Мавзолей.

Целта на Програма „Навън“ е през 2019 г. да се подкрепи финансово реализацията на проекти за създаването и представянето на временни произведения на съвременните визуални изкуства на площадката на бившия Mавзолей. В рамките на Програмата беше обявен конкурс за проекти, като одобрените един или два проекта ще получат финансиране за реализация на творческата идея в рамките на бюджета от 100 000 лева. Проектите ще бъдат реализирани през 2019 г., като по преценка на творческата комисия произведенията ще имат срок на експониране между 3 и 9 месеца.

18.12.2018