Преустановен е приемът на кандидатури по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община

От 11:00 часа на 11 май е преустановен приемът на предложения за финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница е деактивирана. Причината е изчерпването на финансовия ресурс, заложен за подкрепа на проекти на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация.

Към 10:00 ч. на 11 май по инициативата са постъпили 244 предложения, които се разглеждат поетапно. За 86 от тях вече е одобрено финансиране в общ размер над 152 000 лв. Комисията ще обяви резултатите от разгледани още 135 предложения на обща стойност 300 000 лв.

„Солидарност в културата” стартира на 24 април с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности", като надвиши 400 000 лв., включвайки и средствата от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение. Новопостъпилите до 11:00 часа на 11 май заявления ще бъдат разгледани на четвърто заседание на Комисията, а резултатите ще бъдат обявени на 19 май.


https://kultura.sofia.bg/calendar/currentNews-19-.html

11.05.2020