Преместване на спирка „Бл. 620 ж.к. "Люлин 6“

\

До 23.10.2019 год. ще бъде преместена спиркостоянка с код 0242 „Бл. 620 ж.к. "Люлин 6“, разположена на бул. „Петър Дертлиев“ и обслужваща автобусна линия № 310, посока "Сточна гара" съгласно коригиран проект.

Считано от 24.10.2019 год. ще бъде въведена в експлоатация преместената еднопосочна спирка „Бл. 620 ж.к. "Люлин 6“.


 

18.10.2019