Преместване на местоположението на спирки на градския транспорт

 

До 18.11.2021 год. ще бъде организирано изместване на съществуващите автобусни спирки с № 1497 и № 1498 ("Самоковско шосе) и на съществуващата пешеходна пътека между тях, включително и монтирането на делинеатори. 

16.11.2021