Премахват опасни дървета в лесопарка на Борисовата градина

Във връзка с влошеното физиологично състояние на дървесната растителност в лесопарк „Борисова градина“ предстои премахване на сухи и опасни  дървета по периферията на лесопарка, граничеща с бул. „Стоян Михайловски“ и бул. „Симеоновско шосе“,  както и по вътрешните  алеи.  Направен е оглед, експертна оценка и е издадено разрешение за премахване  от  дирекция „Зелена система“.

06.06.2017