Предстои въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Златен рог“ от бул. “Джеймс Баучер“ до бул. “Черни връх“

 

С цел подобряване на пътната безопасност Столична община изготви проект за промяна в организацията на движение на кръстовището на бул. “Черни връх“ и бул. “Джеймс Баучер“ – ул. “Златен рог“. Новата организация на движение ще допринесе за подобряване на придвижването и транспортното обслужване в района като намали конфликтните точки. Осигурява се и увеличение на паркоместата.

Проектът е приет на транспортната комисия с участието на КАТ – Пътна полиция и е съгласуван с район „Лозенец“.

Новата организация на движение ще се въведе на два етапа, като първият ще бъде изпълнен до края на месец април.

Като първи етап ще се изпълни:

Въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Златен рог“ от бул. “Джеймс Баучер“ до бул. “Черни връх“, като се обособят и две ленти за „изход“ (включване) към бул. “Черни връх“. По този начин се намаляват конфликтите на кръстовището на бул. “Черни връх“ и ул. “Златен рог“, като се „премахва“ левият завой от бул. “Черни връх“ към ул. “Златен рог“ и същевременно се осигуряват две ленти за включване на автомобилите от ул. “Златен рог“ към бул. “Черни връх“.

Създава се „косо“ паркиране от северната страна на ул. “Златен рог“. Запазва се успоредното паркиране от южната страна на улицата. По този начин се увеличават паркоместата по ул. “Златен рог“ с 15 броя.

 

Втори етап на проекта предвижда:

Обособяват се физически „защитни острови“ в средата на бул. “Черни връх“ в рамките на пешеходната пътека в посока православен храм „Въздвижение Св. Кръст Господен“. Запазват се общо 4 броя ленти по бул. “Черни връх“, но същевременно се осигурява защитен остров за пешеходното пресичане.

Изграждат се и физически ограничители на скоростта преди съществуващата пешеходна пътека в посока православен храм „Въздвижение Св. Кръст Господен“.

Ще бъдат маркирани и монтирани и физически ограничители в района на кръстовището, с цел подобряване на безопасността на движение.

 

Приложения:

Организация на движението за ул. “Златен рог“ ;

Организация на движението за бул. “Черни връх“ и бул. “Джеймс Баучер“

07.04.2022