Предстои премахване на опасни дървета в местността „Кошарите“

Във връзка с влошеното физиологично състояние на дървесната растителност в лесопарк „Кошарите“, както и с Писмо на Софийска градска прокуратура, дирекция „Зелена система“ издаде Разрешително за премахване на сухи, наклонени или паднали дървета по вътрешните алеи и периферията на лесопарка.

Премахването ще започне от 23.07.2018 г.

19.07.2018