Предстои премахване на дърво от "Градската градина"

Във връзка с влошено физиологично състояние предстои пълно премахване на дърво от вид „плачеща върба“, разположено в "Градската градина" в София. След проведен експертен преглед беше установено, че дървото е с изявени гнилостни процеси в основата и по височина на ствола и короната, както и със сериозно наличие на дървесни гъби по ствола. Дървото е с висок потенциал от внезапно разпукване на кората и падане, което представлява опасност за живота и здравето на гражданите, имайки предвид разположението му в непосредствена близост до използваема от гражданите каменна чешма.

Изпълнението на пълното отрязване на върбата ще се реализира съгласно разрешение № СЕК17-ТД26-1181/14.07.2017 г., издадено от Дирекция „Зелена система“ – на основание чл. 44, ал. 2, т. 1 и чл. 45 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, Заповед № РД-09-28/19.01.2012 г. на кмет  на Столична община и експертна оценка от главен експерт на Дирекция „Зелена система“ – СО.

На мястото на премахнатото дърво ще се засади едроразмерна фиданка от същия вид.

 

 

17.01.2018