Предстои премахване на 10 сухи дървета покрай бул. „Цариградско шосе“

Подновяват 10 дървета по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „П. К. Яворов“.

Предстои подновяването на 10 дървета, разположени по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „П. К. Яворов“. В предстоящите дни, при подходящи метеорологични условия,  дърветата, които са с влошено физиологично състояние, ще бъдат премахнати. На тяхно място, още в настоящия залесителен сезон, ще бъдат посадени нови 10 липи, с които ще се балансира лесопарковият фонд.

Дейностите са част от регулярната поддръжка на зелената система в Столична община и ще бъдат реализирани съгласно разрешение, издадено от Дирекция „Зелена система“ № СЕК17- ТД26-1622/03.10.2017 год. и писмо № 18433/27.10.2015 г. на Софийска градска прокуратура.

13.10.2017