Предстои обследване на вековни дървета в Централна градска част

Поради установен случай на загниване на вътрешността на едно от Защитените по смисъла на закона за биологичното разнообразие „Вековни дървета“, находящо се в Царската градина, зад сградата на Националната художествена академия, екипът на Дирекция „Зелена система“ свика експертен съвет в разширен състав – вкл. експерти от РИОСВ - София, Лесотехнически университет и Лесозащитна станция – София, за провеждане на специализирано обследване на състоянието на вековни дървета в същата градинка.

Загниването се появява най-често във вътрешността на стеблото, без видими белези върху кората, короната или листната част на дървото, които изглеждат във видимо добро състояние. То обаче прави дървото крехко от вътре и увеличава възможността за внезапно разцепване, особено при екстремни температури и силни бури. Според експертите, причината за загниването на сърцевината най-често е наличие на т. нар. „дъбова гъба“.

Междувременно предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за специализирано обследване на дървета в Централната градска част – широк периметър. Целта е да се направи пълен анализ на здравословното състояние на дърветата, за да се избегнат евентуални инциденти или загуба на видове. Дърветата, при които се окаже наличие на загниваща вътрешна част, ще бъдат третирани целенасочено. Възможно е да се проведат последващи обезопасителни акции, включително и по премахване на части от дърветата, така че да се гарантира безопасността на минувачите.

 

13.07.2017