Предстоят повторни обработки срещу комари, кърлежи и гризачи в София

При благоприятни метеорологични условия от понеделник, 16 август, ще започне извършване на повторни обработки срещу възрастни комари, кърлежи и гризачи.

Обработват се общински зелени площи – паркове, градски градини, междублокови пространства и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на София.

Дейностите се изпълняват съобразно предписанията и под контрола на Столичната РЗИ.

Обработките за кърлежи се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20:00 часа.

От 16 август срещу кърлежи ще се третират междублокови пространства в район „Подуяне“, а на 17 август ще започне работа и в район „Студентски“ и „Слатина“.

Обработки срещу комари в понеделник ще се извършва покрай транспортни обекти като бул. “Ботевградско шосе“, бул. “Данаил Николаев“, „Ситняково“ и др.

До момента, съобразно направените предписания от СРЗИ, са извършени обработки: през месеците март, април и май т.г. – съответно за ларви на комари, обработка срещу кърлежи и гризачи, а през юни – юли – срещу възрастни комари и срещу бълхи.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при окосена трева за кърлежите и бълхите.

При получени сигнали от граждани се предприемат допълнителни третирания в рамките на определените площи. Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

14.08.2021