Предстоят есенни обработки на тревните площи срещу кърлежи, комари и гризачи – 2022

За предстоящия активен сезон на 2023 г. и провеждането на задължителните годишни обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства е сформирана организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на територията на Столична община.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването (Столична Регионална здравна инспекция) и с оглед качествено и ефективно провеждане на обработките са актуализирани площите към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2023 година.

Предвид метеорологичните условия графиците за предстоящите обработките са срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи, са предвидени да започнат по-рано тази година и екипите са в готовност да стартират дейностите на територията на Столична община
- на дата 15.03.2023 г. (стартират в районите "Искър" и "Витоша", Южен парк и парк "Дружба") – срещу ларви на комари по водоемите;
- на дата 22.03.2023 г. (в районите "Подуяне" и "Студентски", Южен парк и градина „Славейкови дъбове“) срещу кърлежи на общинските тревни площи,
които ще се изпълняват поетапно съгласно Графиците и съобразно климатичната обстановка. Графиците за изпълнение на обработките са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва  задължително два пъти годишно.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Обработките се извършват рано сутрин до  10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община, и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации.
Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

График на обработки в паркове и градини

График на обработки на територията на районите на Столична община

05.09.2022