Представители на 24 национални дружества на Червения кръст проведоха обучение на полигона на Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на обучение на Международния червен кръст за реакция при земетресение, което се проведе на полигона на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Панчарево.
В тренировката се включват представители на 24 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец, които участват в Глобално обучение за координация, оценка и планиране по време на бедствия с цел подобряване на координацията и извършване на оценка, планиране на операции и подпомагане на гражданите при възникване на кризи.

"За Столичната община работата по превенция за природни бедствия е приоритет" – посочи кметът Фандъкова. Екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция“ реагират на сигнали и извършват ежедневни обходи на критичната инфраструктура.

В тренировката се включиха доброволци и служители от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община. Обучението се провежда по проект „Доброволци на Европейския съюз за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“, финансиран от Европейския съюз и осъществяван от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) съвместно с националните дружества на Червения кръст от Австрия, Италия, Холандия и България.

Директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров направи презентация за реакцията при различни бедствия и необходимата техника. На полигона бе представено оборудване и вибрационна площадка за обучение на реакция при земетресение.

13.05.2019