Представиха проекта „Е-София“

Виртуално преживяване, което да бъде достъпно за всеки любопитен да знае повече за София

На 26 април в „Есенс Център” беше представен проектът „Е-София” – интерактивен проект на образователната онлайн платформа „Познание”, съфинансиран от програма „Култура” на Столична община. „E-София” представлява вълнуваща среща с града, в която можем да бъдем активни участници и да се забавляваме, докато научаваме интересни факти. Проектът дава възможност за виртуално преживяване в летните дни, което да бъде достъпно за всеки любопитен да знае повече за историята и необикновените места на София. От 2-ри май до 15-ти октомври ще се проведат общо 96 онлайн семинара по 16 теми, свързани с развитието, културното наследство, видните личности и забележителностите на българската столица. Една сесия е с продължителност 1 астрономически час и в нея участие могат да вземат до 10 желаещи, които се включват от своя дом или друго удобно място.

Проектът се финансира по програма „Култура“ на общината през 2017г.

Вижте повече за проекта на: https://www.proznanie.bg/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0?s=9IiQpF

28.04.2017