Представиха изпълнените дейности по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Днес (10.04.2017г.), беше проведена заключителна пресконференция за изпълнението и напредъка по Проект BG04-02-03-064-001 „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” - гр. София на територията на Столична община”, финансиран по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”.

Емилия Желева, директор на дирекция „Европейски програми и проекти” на СО и ръководител на проекта, представи извършените дейности, които включват: ремонт и модернизация на вътрешно-отоплителни инсталации, в т.ч. подмяна на разпределителни мрежи, отоплителни тела, тръби и радиатори, абонатна станция и др., както и въвеждане на контролни системи в следните обекти:

91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, район „Възраждане”;
138 СОУ „Проф. Васил Златарев”, район „Слатина”;
125 СОУ „Проф. Боян Пенев”, район „Младост”;
ЦДГ № 149 „Зорница”, район „Сердика”;
Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина”.

Проектът  приключва на 18 април 2017 г., като усвоените средства са в размер на общо 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85%) безвъзмездна финансова помощ, а държавното съфинансиране е 2 340 043 евро (15%).

 

10.04.2017