Представят спектакъл „Яворов, Мина и Лора в часа на синята мъгла”

На 28 януари в „Нов театър” дирекция „Култура” на Столичната община организира представяне на спектакъла „Яворов, Мина и Лора в часа на синята мъгла”. 
Режисьор на спектакъла е Бойко Илиев, а публика бяха ученици от 1-ва Английска гимназия, Испанската гимназия, НУКК – Горна Баня, 41-во СОУ, 71-во СОУ.
Учениците препълниха залата и показаха не само интерес към личността на Пейо Яворов, но и отношение към изпълнението на великолепните актьори Елена Петрова, Мариела Топалова и Иван Радоев.

Инициативата беше посветена на 140-годишнината от рождението на Пейо Яворов и е част от Календара на културните събития на Столичната община.


 

29.01.2018