Представят приложението „Електронни очи“

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. И така, заедно с активните и инициативни младежи федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” започна кампания. Да набере средства, но и да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Районната организация на слепите в София регистрира към 1 300 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители. Някои от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях _ „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“ – градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“. В случая, тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение. А и всеки вече е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. А сега вече и такова, което може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици и сгради, да го упъти към най-близката спирка на градския транспорт, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предлага най-добрия маршрут.

„Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности за активен живот. Това е приложение, което вече променя живота на хора със зрителни увреждания. За сега в столицата. Но амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове. Също така да разшири много повече функционалността на „Електронни очи“. Така че кампанията продължава. Увреждането е проблем на бариерите в средата. Затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение. „Електронни очи“ ще доказва това.

15.10.2018