Представяне на решенията на Комисиите за творческа оценка за финансиране на проекти по Програма „Навън“ през 2022 г.

Програма „Навън“ на Столична община ще подкрепи два проекта през 2022 г.  

Представяне на решенията на Комисиите за творческа оценка за финансиране на проекти по Програма „Навън“ през 2022 г.

Дирекция „Култура“ на Столична община представя решенията на Комисиите за творческа оценка за финансиране на проекти по Програма „Навън“ през 2022 година:

Направление I – Градска градина – площадка „Мавзолей“ – за подкрепа на временни художествени инсталации; Направление II – „Открито“ – за подкрепа на артистични намеси в градска среда от проведените сесии, а именно:

Направление I „Между миналото, което е на път да се случи, и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев;

Направление II „Блок в езерото“ с автор Мина Минов.

Във връзка с чл. 4 от гл. 1 и чл. 12 от раздел II от Правилата за работа на Програма „Навън“, се представят и всички постъпили проектни предложения по Направление I и Направление II и съответната документация към тях.

Информацията е публикувана на страницата за култура "АртСофия" (artsofia.bg), раздел ПРОГРАМА НАВЪН.

 

 

28.01.2022