Представяне на идеен проект за поставяне на паметник на полк Борис Дрангов

Инициативата за поставяне на паметник на полковник Борис Дрангов предвижда изграждането му в двора на парка на Военна академия „Г.С.Раковски“. Разработен е идеен проект. Приетият от Инициативния комитет идеен  проект е представен в  следните разработки - ІІ-ри Вариант.

 

05.07.2017