Предприемчивите учители на София

Пилотна програма „Предприемчиви учители“ инициираха 
Столична община и "Джуниър Ачийвмънт България"

На 28.11.2018 г. в гр. София над 30 учители от столични училища участваха в провелата се вчера междинна работна среща, в рамките на съвместната пилотна програма „Предприемчиви учители“ на Столична община и образователната организация "Джуниър Ачийвмънт България".  

15 учители от начален, 10 от прогимназиален и 12 от гимназиален етап участваха в срещата, по време на която бяха обсъдени добри практики в преподаването на предприемачество, както и на вплитането в образователния процес на ключовата компетентност „предприемчивост и инициативност“. Участие в дискусията взеха и директорите на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 84. ОУ „Васил Левски“, 66. СУ „Филип Станиславов“, както и зам.-директорът на 132. СУ „Ваня Войнова“.

Учителите с "Добре дошли" приветства г-жа Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“ и част от екипа на Столична община: “Столична община подкрепя този проект, защото за нас е изключително важно да привлечем и мотивираме по-голяма част от училищата да работят именно по проекти, насочени към подобряване на компетентностите в областта на предприемачеството. Това, което сме постигнали до момента, е изключително много и смятам, че бъдещите дейности, свързани с предприемаческите дейности и знания, ще бъдат полезни за училищата в Столична община.”

Срещата стартира с дискусия на тема: „Как образованието по предприемачество в българското училище да заработи още по-ефективно“. Участниците споделиха своя опит и гледни точки, като основен акцент бе поставен върху необходимостта от създаване на възможности за учениците да генерират и реализират своите идеи. Ето какво сподели г-жа Пенка Прокопиева за начина, по който програма „Учебна компания“ допринася за развиетието на учениците и изграждането на предприемаческа среда в училище:

„Първо е различно това, което предлага училището. Повечето от тези деца се ориентират и искат да развиват бизнес. Искат да правят нещо ново, нещо различно, и единствено място, където могат да го направят, е да дойдат там ("Учебна компания"), да си споделят идеите и да им дадеш възможност да ги реализират. Работят в екип и виждат ефекта от екипната работа и продуктът, който ще създадат. Минават през всички процеси – това им е интересно. Когато си избират президент, ги карам да си направят едно слово, да се представят пред екипите си, за да могат да направят избора си не защото им е приятел, а защото ще направи нещо полезно."

Това е първата междинна среща на столичните учители и директори, участващи в  пилотната програма „Предприемчиви учители“, която стартира в началото на септември – тогава бяха обучени учители от трите етапа на образователния процес, от 24 училища в София. В учене чрез преживяване те се запознаха с  интерактивни преподавателски техники, които могат да използват в своите класни стаи за развиването на предприемаческите умения и мироглед на младите хора, обучаващи се в столичните училища.

„Предприемаческият начин на мислене е катализаторът на промяната във всички сфери на живота, а предприемаческото поведение е нейният двигател. За да заработи образованието по предприемачество в българското училище още по-ефективно, е необходимо смислено и ползотворно партньорство между отделните участници, каквото всъщност предлага програмата „Предприемчиви учители“. Всички ние, независимо дали сме директори, преподаватели или експерти, се нуждаем от допълнително обучение, като повишаването на нашата собствена предприемаческа компетентност неизменно ще се отрази на предприемаческите умения на младите хора, с които работим.“ Това е посланието към участниците от изпълнителния директор на "Джуниър Ачийвмънт България" г-жа Милена Стойчева.

В следващите месеци в рамките на програмата предстои да се реализират редица образователни инициативи за учениците, но и конкурси, насочени към преподавателите и училищата. По време на срещата учителите бяха запознати и поканени да участват в конкурса „Предприемаческо училище“ за 2018/2019 г., на "Джуниър Ачийвмънт България". Училището, което спечели първото място в конкурса, ще получи отличието „Предприемаческо училище на Република България“. Победителят ще бъде награден по време на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ през м. октомври 2019 г. В рамките на честването на 100-годишнината от създаването на световната организация на "Джуниър Ачийвмънт" ще бъдат отличени и десетте най-активни училища в обучението по предприемачество в страната за последните 10 години.

 

30.11.2018