Предложение за промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

Предложение за промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”

Публикувано на: 23.07.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Галина Спасенкова, e-mail: opto@info-sofia.bg, тел.: 02/9434728

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

23.07.2014