Предложение за Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Предложение за Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 12.03.2016 г.

Вносител: Любомир Христов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

12.03.2016