Празник на минералната вода – концерт на Джаз формация "София"

15 юли (неделя) 19.00 ч.                                                                                                                                            

Открита сцена на град Банкя                                                                                                                                        

Празник на минералната  вода                                                                                                                                

Концерт на Джаз формация „София“

Заповядайте!

04.07.2018