Празничен концерт за Деня на София в район "Кремиковци"

Празникът на селищата от район „Кремиковци”, посветен на Деня на София, ще се проведе на 17 септември, понеделник, в квартал „Ботунец” от 16.00 часа на откритата сцена при езерото.

В програмата ще участват самодейни състави, вокални групи и групи за модерни танци към читалищата от района.

Празникът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 година.

 

14.09.2018