Празничен концерт "30 години район Панчарево"

На 09.06.2018 г. (събота) от 10.30 часа на открита сцена пред районната администрация ще се проведе празничен концерт "30 години район "Панчарево".

В празничната програма ще участват самодейците от читалищата, народната певица Анна-Мария Трайкова, спортен клуб "Фрийдъм" – с. Кокаляне.

Празникът е част от Календара на културните събития на Столична община съвместно с Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 

30.05.2018