Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш


Име на проекта: Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш

Програма: „ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия“

Стойност: 989 990,29 лв.

БФП: 429 995, 09 лв.

Съфинансиране: 559 995,20 лв.

Период на изпълнение: 20 август 2019 г. – 19.08.2021 г. (приключен)

Кратко описание: 

По проекта ще бъдат извършени ремонтни дейности, както и консервация, реставрация, експониране и социализация на археологическите останки от късноантичен мавзолей, който е открит в непосредствена близост до Южния парк в София. Проучванията на обекта  са извършени  през 2001 г. под ръководството на археолози от „Регионален исторически музей – София“. Чрез проекта се цели реставриране и популяризиране на античния мавзолей в София, както и изграждане, развитие на обекта като модерна и съвременна туристическа атракция. Одобреният инвестиционен проект включва и изграждане на подземна електро- и ВиК инфраструктура, изграждане на информационен център, нова алейна мрежа за осигуряване на достъп на посетителите до експонираните обекти, алейно осветление, места за отдих и детски кът, както и озеленяване.

Партньори:

Водещ партньор: Община София
Партньор 2: „Туристическа организация – Ниш“
Партньор 3: Сдружение „Любов и светлина“
Партньор 4: „Институт за развитие и сътрудничество на Западните Балкани“.

11.08.2022