Повече контейнери за разделно събиране в район "Витоша"

 

След проверка на място от столичния зам.-кмет по екология – Десислава Билева, бе установена нужда от поставяне на допълнителни жълти контейнери в район "Витоша".

От началото на годината в района е увеличена кратността на обслужване на жълтите контейнери за разделно събиране на опаковки.  Към момента на местата с установено препълване те се обслужват 2 пъти седмично, а останалите контейнери – по график всеки петък.

Разположени са и допълнителни жълти контейнери, на адресите, идентифицирани като нуждаещи се.

Административните и търговските обекти следва да се включат в системата за разделно събиране на отпадъци.  Към момента допълнително са включени още 11 фирми от кв. "Драгалевци", а други 6 са в процес на подписване на споразумителен протокол.

Столична община напомня, че разделното събиране на отпадъци е важна стъпка за по-екологично и зелено бъдеще.


28.06.2022