Потвърдиха рейтинга на София

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс", беше потвърден на “BBB-”. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че "е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на дела на общината в "Общинска банка" АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор "Условни задължения", които от "Високи" стават "Умерени", пише в документа на агенцията.

Рейтингът на София бе повишен през декември м.г. от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива и той е в групата на „инвестиционните рейтинги“. Това помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. "От "Стандард енд Пуърс" отчитат добрата работа на общинската администрация за поддържане на финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи на Столична община", обясни зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

Според предварителните данни за изпълнение на бюджета на София за 2018 г.  приходите в общинската хазна през първите два месеца на годината са с над 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на м.г.  Общо 87,2 млн. лв. са постъпленията (данъчни и неданъчни) през януари и февруари.

От имуществени данъци приходите са в размер на 46,6 млн. лв. В това число от данък сгради са постъпили 14,16 млн. лв., а от данъка върху моторните превозни средства  – 16,6 млн. лв. Кампанията за данък МПС тази година започна още на 2 януари, което се отрази на добрата събираемост. 

При данъка върху възмездното придобиване на имоти има увеличение с близо 4 млн. лв. През януари и февруари по това перо в общинската хазна  са влезли над 14,3  млн. лв. Според изявления на брокерски компании търсенето на имотния пазар  в София през тази година е стабилно, което се отразява  положително на приходите от данъци при сключване на сделки.

Постъпленията от такса битови отпадъци до момента са над 21 млн. лв., а общо неданъчните приходи за първите два месеца на годината са над 40,6 млн. лв.

 

04.03.2018