Поставят нови контейнери само за пластмаса

 

Нов вид контейнери само за пластмасови бутилки с вместимост до 3 л започнаха да се разполагат на територията на паркове, градини, алеи и други места за обществено ползване в София. Първите контейнери вече са поставени в районите "Оборище" и "Красно село".  Предстои поетапно разполагане и в останалите райони. Целта е да се насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки на Столична община.

Важно е контейнерите да се използват по предназначение и да не се изхвърля друг вид отпадъци в тях, а само чисти пластмасови бутилки, които ще бъдат директно предадени за рециклиране.

17.05.2022