Последен ден за плащане на данък сгради и МПС

Утре, 31 октомври, изтича крайният срок за плащане на местните данъци – за недвижими имоти и за МПС.  Ако се пропусне този срок, върху дължимите суми започват да се начисляват лихви, предупредиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

Първата вноска за местните данъци трябваше да се внесе до 30 юни, а до края на октомври – втората. 

За плащане на  такса битови отпадъци крайният срок е 30 ноември. Първите две вноски на такса смет тази година трябваше да се внесат най-късно до 30 юни и 30 септември. След тези дати се начислява съответната лихва по закон.

Ако днес платите данъците си, можете да го направите на каса в някой от всички 21 районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът ви или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са: по банков път или чрез финансови посредници. 

Най-удобният и безопасен начин за плащане е през  портала на  Столична община: 

https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

За да ползвате тази електронна услуга е необходимо да имате един от изброените идентификационни кодове:

• ПИН код, издаден от отделите „Общински приходи“ на Столична община;

• ПИК – код, издаден от НАП;

• валиден електронен подпис (само за физически лица).

 

30.10.2020