Помощник-възпитатели продължават обучението си за учители в СУ “Климент Охридски“

Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на връчване на дипломи за повишаване на квалификацията на помощник-възпитатели в детските градини.

Повишаването на квалификацията на помощник-възпитателите се извършва по инициатива на кмета на Столична Община и по идея на работещите в детските градини от 2012 година.

На церемония в Регионалния исторически музей – София 66 помощник-възпитатели, преминали успешно курса на обучение, получиха своите сертификати.  17 от тях са взели държавните си изпити с отличен успех.  Обучението се финансира по програма на Столичната община и цели да повиши квалификацията на работещите в сферата на образованието, както и да мотивира помощник-възпитателите да продължат образованието си в университета и да станат учители. Обучението се реализира от Център за професионално обучение „Просперитет 21 век” с участието на хабилитирани преподаватели от системата на висшето образование и на обучители – учители и директори в сферата на предучилищното образование.

След квалификацинния курс 57 помощник-възпитатели са кандидатствали и са приети в СУ „Св. Климент Охридски” в педагогически специалности. 

"Много важни са идеите, които идват от самите вас" – каза кметът Фандъкова по време на церемонията и припомни, че първото обучение през 2012 година е проведено по желание на работещите в детските градини. "Надявам се да продължите да работите с желание в сферата на образованието. Ако искаме да имаме образована нация, да развиваме икономиката, трябва да инвестираме в хората, които работят с нашите деца" – каза столичният кмет Фандъкова по време на церемонията.

Повишаването на квалификацията на работещите в детските градини има за цел да осигури съответствие между потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на кадрите, ангажирани в предучилищното образование. Освен участието в различни  квалификационни форми на педагогическите кадри в детските градини Столичната община полага усилия и за квалификацията на непедагогическите кадри – помощник-възпитателите.

Чрез включването в специализирано обучение на помощник-възпитателите ще се предостави възможност за кариерното им развитие, за усвояване на методики и техники на обучение и работа с децата.

10.09.2019