Покана за участие в Зелена школа 2022 - инициатива към младите хора между 18 и 35 г. за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях


ПОКАНА

за участие в Зелена школа 2022 – инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години, за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях. 

 

Търсим хората, които искат да бъдат част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот!

 

Имаме удоволствието да ви поканим да станете част от Зелена школа 2022, която ще стартира на 12 март 2022 г. Зелената школа е първата стъпка към промяната на всеки един от нас към една по-чиста природа, здравословна храна и климатична устойчивост.

 

Събитието се организира от Столична община в изпълнение на проект FoodWave и предлага безплатни практически обучения за развитие на активността по отношение на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

 

Ще се радваме да включим всеки, който се интересува как чрез ежедневните си избори можем да бъдем част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот.

 

Обученията в Зелената школа ще ти помогнат да:

- научиш повече за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия;

- разбереш как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени;

- създаваш послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт, без да увреждаме природата около нас;

- бъдеш активист за положителната промяна за опазване на природата и климата.

Търсим теб: 

- на възраст между 18 и 35 години и живееш в София;

- имаш желание да живееш по-добре и природосъобразно;

- искаш да променяш обществените нагласи и начина на формиране на политики по отношение на устойчивото потребление и производство на храна.

 

Разбира се, няма да откажем и на други мотивирани и търсещи нови знания и практики участници.

В рамките на три месеца заедно ще преминем през теоретични и практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

 

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

 

Програмата на обученията включва:

- Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;

- Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;

- Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;

- Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини;

 

През пролетта на 2022 г. (март – май) ще организираме четири Зелени школи, в които ще се обучат общо над 120 младежи.

 

Първо издание на Зелена школа 2022 стартира на 12 март 2022 г., събота, от 10:00 до 12:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк:
 https://docs.google.com/document/d/1m6TdxJGFxZ_kT5t0j6S_8CEdVOh1zf4h/edit

 

Второ издание на Зелена школа 2022 стартира на 12 март 2022 г., събота, от 14:00 до 16:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк: 
https://docs.google.com/document/d/1W51bYefn588ZMKbh7bKTUTOWvurcULUh/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Трето издание на Зелена школа 2022 стартира на 13 март 2022 г., неделя, от 10:00 до 12:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк:
 https://docs.google.com/document/d/1rHiF01ertjkHuFqtZT5VaocUlKOWoFEb/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

 

Четвърто издание на Зелена школа 2022 стартира на 13 март 2022 г., неделя, от 14:00 до 16:00 ч. Пълната програма е достъпна на следния линк: https://docs.google.com/document/d/103lZnsrhb1Gf8bmrpuxmQJwbQQ0xUHB9/edit?usp=sharing&ouid=109674316609352040890&rtpof=true&sd=true

Побързай да се запишеш като попълниш нашата регистрационна форма!

 

Регистрирай се тук не по-късно от 10.03.2022 г.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M3wh_00NNASXd_MC_iRpr4mZvn3U-R2LCZmX5wMIQb-xJw/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация може да получиш на интернет страницата на проекта: www.foodwave.eu или в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/

 

Не се колебайте да се свържете с нас по телефон или E-mail: Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg


За FoodWave:

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave, се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 
01.03.2022