Покана за участие в четвърто издание на "Зелена школа 2022"


ПОКАНА

за участие в четвърто издание на "Зелена школа 2022" – инициатива, насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години
за изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна,
опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях

 

Търсим хората, които искат да бъдат част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот!

Имаме удоволствието да ви поканим да станете част от четвъртото издание на "Зелена школа 2022", която ще стартира на 7 септември 2022 г. и ще продължи през целия месец септември. "Зелената школа" е първата стъпка към промяната на всеки един от нас към една по-чиста природа, здравословна храна и климатична устойчивост. От началото на инициативата досега повече от 90 участници преминаха през обученията в "Зелена школа 2022" и се запознаха теоретически и практически с важни и интересни теми и лектори в областта на устойчивото производство и потребление на храни и връзката им с климатичните промени.

Събитието се организира от Столичната община в изпълнение на проект FoodWave и предлага безплатни практически обучения за развитие на активността по отношение на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

Ще се радваме да включим всеки, който се интересува как чрез ежедневните си избори можем да бъдем част от положителната промяна към качествен и природосъобразен живот.

Обученията в "Зелената школа" ще ти помогнат да:

 • научиш повече за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия;
 • разбереш как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени;
 • създаваш послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт, без да увреждаме природата около нас;
 • бъдеш активист за положителната промяна за опазване на природата и климата.

Търсим теб:

 • на възраст между 18 и 35 години и живееш в София;
 • имаш желание да живееш по-добре и природосъобразно;
 • искаш да променяш обществените нагласи и начина на формиране на политики по отношение на устойчивото потребление и производство на храна.

Разбира се, няма да откажем и на други мотивирани и търсещи нови знания и практики участници.

В рамките на събитието заедно ще преминем през теоретични и практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Обученията в "Зелена школа 2022" са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя) и/или след учебно/работно време.


Програмата на обученията включва:

 • Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата както в България, така и в глобален мащаб;
 • Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;
 • Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;
 • Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини.

Пълната програма на обучението e достъпна на следния линк: 

https://drive.google.com/file/d/1L-KzuEUTOm9PWl6VpEGCQAYaUZSEKqxJ/view


Побързай да се запишеш като попълниш нашата регистрационна форма!

Регистрирай се тук не по-късно от 05.09.2022 г.https://forms.gle/dC6ta8Uv1w74kAT17

Допълнителна информация може да получиш на интернет страницата на Проекта: www.foodwave.eu или в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/

Не се колебайте да се свържете с нас по телефон или E-mail: Стоян Стоянов, 0879 646 648, stoyanov@proway.bg


За FoodWave:

Проект "Хранителна вълнà – овластяване на младежите за действията по климата" FoodWave, се финансира по Програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Водещ партньор в изпълнение на проекта е град Милано, а сред партньорските градовете са Лондон, Мадрид, Варшава и Загреб. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

30.08.2022