Покана за публично събитие по повод реконструкцията на релсовия път по улица "Каменоделска"

П О К А Н А

На 20 март 2019 г. в 12:00 ч. Столична община, в качеството си на бенефициент по проект „Интегриран Столичен градски транспорт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ви кани да присъствате на публично събитие, което се организира по повод началото на строително-монтажните работи по компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска“ от кръстовището с бул. „К. Стоилов“ до крайно трамвайно ухо „Орландовци“.

На публичното събитие ще бъде представена информация за ремонтите работи по проекта за реконструкция на релсовия път.

Събитието ще се проведе на обръщателно трамвайно ухо „Орландовци“.

19.03.2019