Поетическо четене – Европа в младата българска поезия

По повод на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз фондация „Софийски салон за поезия“ в партньорство със Столична библиотека организира четене на млади български поети на тема: „Виждам Европа“, което ще се състои на 3 април 2018 г. (вторник) от 18:00 ч. в Литературния клуб на библиотеката (пл. "Славейков“ № 4). Творбите на 25 автори на възраст до 35 години, вдъхновени от Стария континент, ще бъдат включени във виртуална антология, поместена в електронен вариант на сайта на фондацията „Поетични страници“. Редактори на проекта са Йордан Ефтимов и Петър Чухов, като идеята е на следващ етап стиховете да се преведат на английски и евентуално да бъдат издадени и на хартия.

02.04.2018