Подписан е договор за ремонти дейности на Банята в Банкя

Вчера в район „Банкя” бе подписан договор между кмета Рангел Марков и „Консорциум Банкя 2020” ДЗЗД за проектиране, консервация, реставрация и социализация на Голямата балнеолечебница. Той предвижда след  540 дни, без  времето за съгласувателни процедури, банята да заработи. Предстои да се изготви идеен проект, който ще бъде подложен на широко обществено обсъждане. Средствата за ремонта са 8 млн и 115 хиляди лева без ДДС.

Емблемата на Банкя (Банята) е дело на арх. Хохедер и открита през 1911 година. Работи до 2001 година, когато е затворена.  През 2007 година  Рангел Марков прави постъпки пред Министерството на здравеопазването с искане Балнеолечебницата да бъде прехвърлена на общината. Това се случва през 2010 година. След два неуспешни опита да се отдаде Банята на концесия, сега вече Банкя откри успешната формула за решаване съдбата на тази най-важна за курорта сграда.

 

      

06.12.2017