Подменят сухи дървета на бул. „Джеймс Баучер“

На 3 февруари 2021 г. ще бъде извършено премахване на шест сухи дървета, които имат напреднал гнилостен процес по стъблото и клоните. Те се намират на тротоара на бул. “Джеймс Баучер“. Ще бъдат премахнати и издънкови храсти, които пречат на преминаването на пешеходците.

Всяко премахнато дърво ще бъде подменено с нова фиданка от същия вид – кестен. Дейностите по засаждане ще бъдат реализирани при подходящи метеорологични условия.

 

02.02.2021