Подменят стари дървета в градините „Чайка“ и „Рила“

 

Днес започна подмяната на стари и изсъхнали дървета в две от градините в центъра на града – „Чайка“ и „Рила“.

В градина „Чайка“ ще бъде подменена изсъхналата стара бреза с цел недопускане на инциденти, като на нейно място ще бъде засадена декоративна растителност.

Изсъхналата върба в градина „Рила“ също ще бъде подменена с ново дърво.

Преди да започне премахването на дърветата е извършено обследване с резистограф, с което се проследява състоянието във вътрешността на ствола.

Състоянието на дърветата в паркове, градини и на уличната мрежа се следи регулярно от екипите на "Зелена система" и се планира подмяна на изсъхналите дървета.

Дървесината от премахнатите дървета се преработва в инсталацията за зелени отпадъци в „Хан Богров“, където се получава компост, използван за наторяване на зелени площи и цветята в града.

Столичната община извършва ежегодно засаждане на нови фиданки в града през пролетта и есента, като тази пролет са засадени около 1 000 нови дървета по улици, булеварди и паркове, а до края на година предстои да засадим 1 500 дървета.

Фотограф: Аделина Ангелова

08.07.2020