Подмяна на съществуващи два броя информационни табла за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община

Столичната община уведомява заинтересованите страни, че предстои подмяната на два броя информационни табла, чрез които се предоставя информация на гражданите от Автоматичните измервателни станции (АИС), измерващи качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на общината.

Новите информационни табла ще бъдат монтирани в следните времеви интервали:
1. За информационното табло, разположено в близост до спирка № 1289 „Площад "Орлов мост“ (след "Орлов мост" в посока НДК по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“) – в интервала от 10:00 часа до 17:00 часа на 30.09.2022 г.;
2. За информационното табло, монтирано в близост до спирка № 1265 „Площад "Александър Невски“ (пресечката на ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски”) – в интервала от 10:00 часа до 18:00 часа на 04.10.2022 г.

Действащите до момента информационни табла бяха монтирани съответно през 2007 г. и 2009 г. като същите ще бъдат подменени с нови табла с подобрена визуализация и функционалности за предоставяне на навременна информация на населението за качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община. Старите табла ще бъдат предадени за рециклиране.

 

04.10.2022